Biebrza swamps

REISE:

 

                                „Ptaki i Zwierzęta w BPNbociany

Dzień 1

Przyjazd

19.00 obiadokolacja

Dzień 2

8.00 śniadanie

Po śniadaniu wyruszamy czerwonym szlakiem, przez Barwik, mostek na Kosudce, Gugny do Dobarza. Całość to około 12km. Jest to trudny szlak, w niektórych momentach zamknięty ze względu na wysoki poziom wody.

19.00 obiadokolacja

Dzień 3

8.00 śniadanie

Po śniadaniu całodzienny objazd BPN, przez Osowiec, siedziba BPN, Mścichy – ścieżka edukacyjna, Burzyn – wieża widokowa, Wizna, Laskowiec, Dobarz

19.00 obiadokolacja

Dzień 4

8.00 śniadanie, rozjazd

 

[/vc_ro